fasować


fasować
I
ndk IV, \fasowaćsuję, \fasowaćsujesz, \fasowaćsuj, \fasowaćował, \fasowaćowany
1. «odmierzać lub odważać oznaczone porcje środków lekarskich, przesypując je lub przelewając z większych naczyń lub opakowań do mniejszych»
2. rzad. «przecierać przez sito lub cedzak»

Fasować rozgotowane owoce, jarzyny.

‹z niem.
II
ndk IV, \fasowaćsuję, \fasowaćsujesz, \fasowaćsuj, \fasowaćował, \fasowaćowany
środ. «wydawać lub pobierać z magazynu żywność, odzież, broń itp.»

Fasować żołnierzom bieliznę, mundury.

Fasować broń, amunicję z magazynu.

niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • fasować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, fasowaćsuję, fasowaćsuje, fasowaćany {{/stl 8}}– wyfasować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, środ. {{/stl 8}}{{stl 7}} wydawać lub pobierać z magazynu wojskowego żywność, broń, ubranie itp. : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • фасовать — (польск. fasowac) предварительно развешивать и упаковывать товар в каких л. определенных количествах. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, , 2009. фасовать несов., кого что [от нем. fassen] (торг.). Развешивать и упаковывать (товар),… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ФАСОВКА — (от польск. fasowac) разделение товара на определенные заранее фиксированные порции, величина этой порции. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. 2 е изд., испр. М.: ИНФРА М. 479 с.. 1999 …   Экономический словарь

  • фасова́ть — сую, суешь; прич. страд. прош. фасованный, ван, а, о; несов., перех. (сов. расфасовать). Предварительно развешивать, раскладывать и упаковывать в каких л. определенных дозах, количествах. Фасовать муку. Фасовать сахар. [Польск. fasować] …   Малый академический словарь

  • фасовать — сую, суешь; фасованный; ван, а, о; нсв. [польск. fasowac] (св. расфасовать). что. Предварительно развешивать, раскладывать и упаковывать товар в каких л. определённых дозах, количествах. Ф. муку. Ф. сахар. Ф. порошки в аптеке. ◁ Фасоваться,… …   Энциклопедический словарь

  • fasowanie — n I rzecz. od I, II fasować …   Słownik języka polskiego

  • фасовать — су/ю, су/ешь; фасо/ванный; ван, а, о; нсв. (польск. fasować) (св. расфасова/ть) см. тж. фасоваться, фасование что Предварительно развешивать, раскладывать и упаковывать товар в каких л. определённых дозах, количествах. Фасова/ть муку …   Словарь многих выражений

  • wyfasować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}fasować I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • фасовка — (от польск. fasowac)    разделение товара на определенные заранее фиксированные порции, величина этой порции …   Словарь экономических терминов