figówka


figówka
ż III, CMs. \figówkawce, blm
med. «uporczywe zapalenie skóry twarzy, głównie podbródka, występujące pod wpływem bakterii ropotwórczych lub chorobotwórczych grzybów»

Słownik języka polskiego . 2013.