filtrować


filtrować
ndk IV, \filtrowaćruję, \filtrowaćrujesz, \filtrowaćruj, \filtrowaćował, \filtrowaćowany
«przepuszczać przez filtr; sączyć, przesączać»

Filtrować powietrze, wodę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • filtrować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, filtrowaćruję, filtrowaćruje, filtrowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} oczyszczać ciecz lub gaz, przepuszczając je przez filtr : {{/stl 7}}{{stl 10}}Filtrować wodę, benzynę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cedzić — ndk VIa, cedzę, cedzisz, cedź, cedził, cedzony 1. «przepuszczać płyn przez filtr, sito itp. w celu oczyszczenia go lub oddzielenia części stałych; filtrować» Cedzić mleko. Cedzić kluski. 2. «powoli, z przerwami pić lub przelewać coś; sączyć»… …   Słownik języka polskiego

  • filtrowanie — n I rzecz. od filtrować …   Słownik języka polskiego

  • sączyć — ndk VIb, sączyćczę, sączyćczysz, sącz, sączyćczył, sączyćczony 1. «pić powoli, po trochu; wysączać» Sączyć wino z kielicha. Sączyć napój przez słomkę. 2. «powoli, po trochu wlewać gdzieś jakiś płyn» Sączyć wino do kieliszków. 3. «wydzielać jakąś… …   Słownik języka polskiego

  • sączyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, sączyćczę, sączyćczy, sączyćczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wolno wlewać jakiś płyn do czegoś, małymi kroplami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sączyć lekarstwo do buteleczki. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień