anglicyzm


anglicyzm
m IV, D. -u, Ms. \anglicyzmzmie; lm M. -y
«wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z języka angielskiego lub wzorowane na nim»
‹ze śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • anglicyzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. – u, Mc. anglicyzmzmie {{/stl 8}}{{stl 7}} zapożyczenie leksykalne, frazeologiczne lub składniowe z języka angielskiego <ze śrdwłac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień