fizjografia


fizjografia
ż I, DCMs. \fizjografiafii, blm
«opis przyrodniczy kraju, obejmujący geologię, geomorfologię, sieć rzeczną, klimat, gleby, roślinność i świat zwierzęcy»

Fizjografia terenu.

‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • fizjografia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} dział biologii zajmujący się opisem flory i fauny na określonych obszarach lub w określonych środowiskach {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień