fizyczność


fizyczność
ż V, DCMs. \fizycznośćści, blm
rzecz. od fizyczny w zn. 3

Ból uświadamia nam naszą fizyczność.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • fizyczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. fizycznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. fizyczny w zn. 4.: Nasza fizyczność nieraz daje się nam we znaki. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień