flet


flet
m IV, D. -u, Ms. flecie; lm M. -y
muz. «drewniany (lub metalowy) instrument dęty bezstroikowy o wysokim rejestrze, z którego dźwięki o różnej wysokości uzyskuje się przez zamykanie palcami lub klapkami otworów bocznych»

Flet podłużny lub prosty.

Flet poprzeczny (wielki, mały).

∆ Flet mały → pikolo w zn. 1
niem.

Słownik języka polskiego . 2013.