fototropizm


fototropizm
m IV, D. -u, Ms. \fototropizmzmie, blm
biol. «jeden z ruchów tropicznych, wzrostowa reakcja ruchowa organizmów roślinnych lub ich części na kierunkowe działanie światła»
∆ Fototropizm dodatni «wygięcie rośliny lub jej części w kierunku działającego bodźca świetlnego»
∆ Fototropizm ujemny «wygięcie rośliny lub jej części w kierunku odwrotnym od działającego bodźca świetlnego»
∆ Fototropizm zwierzęcy «reakcja organizmów zwierzęcych na bodźce świetlne»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • fototropizm — is., bit. b., Fr. phototropisme Işığa doğrulum …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • foto — is., Fr. photo Işık Birleşik Sözler fotoakım fotoelektrik fotojen fotojenik fotokimya fotokinezi fotokopi fotomeka …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ışığa doğrulum — is., bit. b. Işık etkisiyle bir bitkinin büyüme hareketi, fototropizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük