animowanie


animowanie
n I
rzecz. od animować.

Słownik języka polskiego . 2013.