frontalizm


frontalizm
m IV, D. -u, Ms. \frontalizmzmie, blm
szt. «zasada kompozycyjna polegająca na przedstawianiu postaci ludzkiej od przodu, występująca głównie w sztuce ludów pierwotnych, w sztuce starożytnej i bizantyjskiej»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.