ankietowany


ankietowany
imiesł. przymiotnikowy bierny czas. ankietować (p.)
ankietowany \ankietowanyni
w użyciu rzecz. «ten, do kogo jest skierowana ankieta»

Odpowiedzi ankietowanych.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ankietowany — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. Ia, ankietowanyni {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba, od której zbiera się dane ankietowe {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień