futuryzm


futuryzm
m IV, D. -u, Ms. \futuryzmzmie, blm
szt. «awangardowy kierunek w literaturze, muzyce, sztukach plastycznych, głównie we Włoszech i w Rosji w początkach XX w., zrywający z obowiązującymi środkami wyrazu artystycznego, dążący do odzwierciedlenia dynamizmu nowoczesnego życia wielkomiejskiego, techniki i mechanizacji»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • futuryzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. futuryzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} kierunek artystyczny w europejskiej literaturze, sztuce, muzyce, zapoczątkowany w 1909 r. we Włoszech przez F. Marinettiego, zrywający radykalnie z tradycyjnymi… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Rafał Jakubowicz — (born 1974). Visual artist. Art critic. Education He studied at the Academy of Fine Arts in Poznań, at the Faculty of Artistic Education (1999) and the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture (2000). He is currently a PhD (doctorate) student… …   Wikipedia

  • awangarda — ż IV, CMs. awangardardzie 1. lm D. awangardaard «grupa ludzi przodujących, torujących nowe drogi w jakiejś dziedzinie» Należeć, wejść do awangardy kulturalnej. Działalność awangardy technicznej, naukowej. Ideologia awangardy ludzi teatru. ◊ Iść,… …   Słownik języka polskiego