gest


gest
m IV, D. -u, Ms. geście; lm M. -y
«ruch ciała, najczęściej ruch ręki, towarzyszący mowie, podkreślający treść tego, o czym się mówi, czasem zastępujący mowę; skinienie, znak»

Błagalne gesty.

Patetyczny, pożegnalny, uprzejmy gest.

Gest bezsilności, rozpaczy, zniecierpliwienia.

Wskazać coś gestem.

Gestem zaprosić kogoś do wejścia.

Porozumiewać się gestami.

◊ Okrągły, szeroki gest «ruch ręki zakreślającej duży łuk, podkreślający rozległość, wielkość czegoś, wyrażający zaproszenie, uszanowanie»
◊ Gest teatralny, aktorski «gest przesadny, sztuczny, nienaturalny, patetyczny»
◊ Mieć (szeroki) gest, odznaczać się szerokim gestem «być hojnym, szczodrym, wspaniałomyślnym»
◊ Nadrabiać gestem «uzupełniać mowę gestem; pozorować jakiś nastrój»
przen. «czyn, krok, posunięcie dokonane w sposób podniosły lub dla zwrócenia uwagi, dla efektu»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • gest — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. geście {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ruch ciała, zwykle ręki, wykonywany podczas mówienia, akcentujący treść wypowiedzi lub będący reakcją na treści usłyszane, w pewnych …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Gest — is a surname, and may refer to:* Alain Gest (born 1950), French politician * David Gest (born 1953), American television producer * Morris Gest (1875 1942), Jewish American theatrical producer * William H. Gest (1838 1912), member of the United… …   Wikipedia

 • gest — GEST, gesturi, s.n. 1. Mişcare a mâinii, a capului etc. care exprimă o idee, un sentiment, o intenţie, înlocuind uneori vorbele sau dând mai multă expresivitate vorbirii. 2. Faptă sau purtare dictată de un anumit scop, de anumite interese, având… …   Dicționar Român

 • Gest — Gest, n. [OF. geste exploit. See {Jest}.] [1913 Webster] 1. Something done or achieved; a deed or an action; an adventure. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] 2. An action represented in sports, plays, or on the stage; show; ceremony. [Obs.] Mede.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • gest. — gest. 〈; Abk. für〉 gestorben * * * gest. = gestorben (Zeichen: †). * * * gest. = gestorben (Zeichen: ✝) …   Universal-Lexikon

 • Gest — Gest, n. [Cf. {Gist} a resting place.] [1913 Webster] 1. A stage in traveling; a stop for rest or lodging in a journey or progress; a rest. [Obs.] Kersey. [1913 Webster] 2. A roll recting the several stages arranged for a royal progress. Many of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Gest — Gest, n. A guest. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • -gest- — [lat. gestare = tragen]: Affix in den Freinamen von steroidalen ↑ Gestagenen, z. B. Dydrogesteron, Norgestrel …   Universal-Lexikon

 • gest — Mot Monosíl·lab Nom masculí …   Diccionari Català-Català

 • gest — • gest, åtbörd, tecken, vink …   Svensk synonymlexikon

 • gest — famous deed, exploit; story, romance, c.1300, from O.Fr. geste action, exploit, romance, history (of celebrated people or actions), from L. gesta actions, exploits, deeds, achievements, neut. pl. of gestus, pp. of gerere to carry on, wage,… …   Etymology dictionary