«wyraz, zwykle powtórzony, naśladujący głos wydawany przez gęsi»

Słownik języka polskiego . 2013.