ginąć


ginąć
ndk Vb, \ginąćnę, \ginąćniesz, giń, \ginąćnął, \ginąćnęła, \ginąćnęli
1. «tracić życie, umierać, szczególnie śmiercią gwałtowną (zwłaszcza w odniesieniu do ludzi); przestawać istnieć»

Ginąć w walce, na wojnie, od kuli.

Ginąć w tragicznych wypadkach.

Podczas przelotów ptaki giną masowo.

W czasie zimy większość owadów ginie.

◊ Ginąć za czymś, za kimś «bardzo kogoś kochać, być przywiązanym bardzo do czegoś, przepadać za kimś, za czymś»
□ Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
2. «stawać się mniej wyraźnym, niewidocznym, niknąć dla oka, dla ucha; zanikać, rozpływać się, gubić się w czymś»

Ginąć w gęstwinie drzew.

Droga ginie na horyzoncie.

Sylwetka ginie w mroku.

Samolot ginie w chmurach.

Wołanie ginęło we wrzawie.

Jej drobna postać ginie w obszernym płaszczu.

3. «gubić się, zapodziewać się, przepadać; być kradzionym»

Ciągle coś ginie spod ręki.

Z magazynu ginęły narzędzia.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • GiNaC — es un programa libre de álgebra computacional distribuido bajo licencia GPL, que inició su desarrollo en el año 1999. El nombre proviene de GiNac is Not a CAS (CAS son las siglas en inglés de Computer Algebraic System, que significan: programa de …   Wikipedia Español

  • ginąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IVa, ginąćnę, ginąćnie, giń, ginąćnął, ginąćnęli {{/stl 8}}– zginąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zwykle o człowieku: umierać nagle śmiercią gwałtowną :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ginac — est une bibliothèque de calcul formel pour le langage C++. Ginac est publiée sous la licence GPL. Les fonctionnalités de la bibliothèque sont nombreuses : factorisation, développement d expression algébriques, dérivation formelle,… …   Wikipédia en Français

  • ginąć — jak muchy zob. mucha 5. Ginąć w oczach zob. oko 10 …   Słownik frazeologiczny

  • GiNaC — Infobox Software name = GiNaC caption = developer = Christian Bauer, Alexander Frink, Richard B. Kreckel, et al. latest release version = 1.4.3 latest release date = April 4, 2008 programming language = C++ operating system = Cross platform genre …   Wikipedia

  • Ginac, S. — S. Ginac wird in Ysy le Thyl, Bisthums Autun, verehrt. (Mg.) …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • padać — ndk I, padaćam, padaćasz, padaćają, padaćaj, padaćał paść dk Vc, padnę, padniesz, padnij, padł, padli, padły 1. «zmieniać nagle pozycję stojącą na leżącą; przewracać się, walić się» Padła zemdlona. Padł na wznak. Padł na łóżko jak kłoda.… …   Słownik języka polskiego

  • E (mathematical constant) — The mathematical constant e is the unique real number such that the function e x has the same value as the slope of the tangent line, for all values of x . [Keisler, H.J. [http://www.vias.org/calculus/08 exp log functions 03 01.html Derivatives… …   Wikipedia

  • Recursive acronym — A recursive acronym (synonymous with metacronym,[1] recursive initialism, and recursive backronym) is an acronym or initialism that refers to itself in the expression for which it stands. The term was first used in print in April 1986.[2]… …   Wikipedia

  • Rekursives Akronym — Als rekursives Akronym bezeichnet man eine Abkürzung, die in der Erklärung ihrer Bedeutung rekursiv auf sich selbst verweist, d. h. paradoxerweise seine eigene Abkürzung als Teil des ausgeschriebenen Begriffs enthält (siehe Konstruktionsmethoden) …   Deutsch Wikipedia