gipsoryt


gipsoryt
m IV, D. -u, Ms. \gipsorytycie; lm M. -y
«technika graficzna druku wypukłego polegająca na żłobieniu płyty gipsowej rylcami drzeworytniczymi; odbitka wykonana tą techniką»

Słownik języka polskiego . 2013.