antracenowy


antracenowy
przym. od antracen
∆ Olej antracenowy «frakcja otrzymywana podczas destylacji smoły z węgla kamiennego, zawierająca od 7 do 30% antracenu»

Słownik języka polskiego . 2013.