glansować


glansować
ndk IV, \glansowaćsuję, \glansowaćsujesz, \glansowaćsuj, \glansowaćował, \glansowaćowany
«nadawać przedmiotom gładką, lśniącą powierzchnię; nadawać połysk, gładzić, polerować do glansu»
∆ Papier glansowany «papier satynowany, lśniący i gładki»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • glansować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, glansowaćsuję, glansowaćsuje, glansowaćany {{/stl 8}}– wyglansować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} nadawać połysk; polerować, czyścić do połysku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyglansować buty. Glansować… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • glancować — ndk IV, glancowaćcuję, glancowaćcujesz, glancowaćcuj, glancowaćował, glancowaćowany → glansować …   Słownik języka polskiego

  • glansowanie — n I rzecz. od glansować …   Słownik języka polskiego

  • pucować — ndk IV, pucowaćcuję, pucowaćcujesz, pucowaćcuj, pucowaćował, pucowaćowany pot. «czyścić, myć coś dokładnie; szorować, glansować» Pucować buty, podłogę, samochód. pucować się strona zwrotna czas. pucować Pucował się po pracy w polu. ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

  • glancować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, glancowaćcuję, glancowaćcuje, glancowaćany, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co glansować. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyglansować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}glansować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień