głuchoniemota


głuchoniemota
ż IV, CMs. \głuchoniemotaocie, blm
med. «brak zdolności mówienia spowodowany wrodzoną lub nabytą we wczesnym dzieciństwie utratą słuchu i zdolności rozróżniania dźwięków»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • głuchoniemota — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. głuchoniemotaocie. blm {{/stl 8}}{{stl 7}} brak zdolności mówienia, będący wynikiem wrodzonej lub nabytej w dzieciństwie utraty słuchu i zdolności percepcji dźwięków {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień