gnieździć się


gnieździć się
ndk VIa, gnieżdżę się, \gnieździć siędzisz się, gnieźdź się, \gnieździć siędził się
1. «o ptakach i zwierzętach: zakładać, słać sobie gniazdo, legowisko; mieć, wychowywać potomstwo w gnieździe, w legowisku; mieć siedzibę, siedlisko»

W załomkach murów gnieżdżą się jerzyki i wróble.

W szczelinach skał gnieździły się żmije.

przen.
a) «gromadzić się, skupiać się; tkwić, zakorzeniać się»

W sercu gnieździ się rozpacz.

b) «kręcić się, wiercić się szukając dogodnej pozycji; układać, usadzać się wygodnie na jakimś miejscu, jak ptak w gnieździe»
2. «mieszkać, mieścić się w ciasnocie, w małym, niewygodnym mieszkaniu, pomieszczeniu»

W ciasnym mieszkaniu gnieździła się wieloosobowa rodzina.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • gnieździć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, gnieżdżę się, gnieździć siędzi się, gnieźdź się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o zwierzętach, zwłaszcza ptakach: budować, przygotowywać sobie gniazdo, legowisko itp. schronienie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gnieżdżenie się — n I rzecz. od gnieździć się …   Słownik języka polskiego

  • trzymać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, trzymaćam, trzymaća, trzymaćają, trzymaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mając, ściskać coś w dłoni, ustach, dziobie itp., nie puszczać tego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzymać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nora — ż IV, CMs. norze; lm D. nor «podziemna kryjówka zwierzęcia; jama, dziura» Borsucza, lisia, mysia nora. Nora borsuka. Nory wykopane, wygrzebane przez zwierzęta. Myszy gnieżdżące się w norach. ◊ Wykurzyć lisa z nory «zmusić kogoś do opuszczenia… …   Słownik języka polskiego

  • mieszkać — ndk I, mieszkaćam, mieszkaćasz, mieszkaćają, mieszkaćaj «zajmować jakiś lokal, jakieś pomieszczenie jako główne miejsce przebywania, pobytu; mieć mieszkanie, zamieszkiwać; przebywać gdzieś stale albo czasowo» Mieszkać we własnym domu, w hotelu, w …   Słownik języka polskiego

  • lepianka — ż III, CMs. lepiankance; lm D. lepiankanek «chata ulepiona z gliny zmieszanej ze słomą; nędzna chałupa» Nędzna lepianka. Gnieździć się w lepiance …   Słownik języka polskiego

  • zamieszkiwać — ndk VIIIb, zamieszkiwaćkuję, zamieszkiwaćkujesz, zamieszkiwaćkuj, zamieszkiwaćiwał, zamieszkiwaćiwany 1. forma ndk czas. zamieszkać (p.) 2. «o zwierzętach: mieć gdzieś swoje siedlisko, żyć gdzieś, gnieździć się gdzieś» Kozice i świstaki… …   Słownik języka polskiego

  • izdebka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. izdebkabce; lm D. izdebkabek {{/stl 8}}{{stl 7}} mały pokoik, zwykle w tradycyjnym wiejskim domu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gnieździć się w ciasnej izdebce. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • klitka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. klitkatce; lm D. klitkatek {{/stl 8}}{{stl 7}} małe, ciasne pomieszczenie; nieduży pokoik : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nędzna, ciasna, uboga klitka. Gnieździć się w klitce. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieszkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, mieszkaćam, mieszkaća, mieszkaćają {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zajmować, użytkować jakieś pomieszczenie, lokal jako główne miejsce pobytu, przebywać gdzieś stale lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień