antropomorficzny


antropomorficzny
«odnoszący się do antropomorfizmu, zgodny z jego założeniami, właściwy antropomorfizmowi»

Antropomorficzne cechy.

Antropomorficzne bóstwo.


Słownik języka polskiego . 2013.