antropomorfizacja


antropomorfizacja
ż I, DCMs. \antropomorfizacjacji, blm
«przypisywanie cech ludzkich siłom i zjawiskom przyrody, zwierzętom, przedmiotom, pojęciom abstrakcyjnym itp.»

Antropomorfizacja zwierząt w bajkach.

‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • antropomorfizacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przedstawianie (głównie w literaturze) rzeczy, zwierząt, zjawisk itp. w ludzkiej postaci lub też przypisywanie im ludzkich cech charakteru bądź zachowania : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • antropomorfizacyjny — przym. od antropomorfizacja Przenośnia antropomorfizacyjna …   Słownik języka polskiego