gnój


gnój
m I
1. D. gnoju, blm
«stałe i płynne odchody zwierzęce przeważnie zmieszane ze ściółką, podlegające procesom fermentacyjnym, używane do nawożenia gleby; obornik, nawóz»

Gnój bydlęcy, koński, ptasi.

Nawozić ziemię gnojem.

Trząść gnój.

2. DB. -a, lm M. gnoje, DB. gnoi a. gnojów
wulg. «obelżywe przezwisko stosowane do kogoś leniwego, ślamazarnego, nieporządnego»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • gnój — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. gnoju, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stałe lub płynne odchody zwierzęce, najczęściej zmieszane ze ściółką; po procesie fermentacji wykorzystywane jako nawóz; obornik :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gnoj — gnȏj m <G gnòja, G gnòjevi> DEFINICIJA 1. pat. gusta izlučina upaljena tkiva organizma čovjeka i životinje 2. v. gnojivo 3. razg. blato, glina ONOMASTIKA top. (naselja): Gnȏjnica (Ogulin), Gnȏjnice (Slunj) mikrotop. (uglavnom kao ime… …   Hrvatski jezični portal

  • gnôj — m 〈G gnòja, G gnòjevi〉 1. {{001f}}pat. gusta izlučina upaljena tkiva organizma čovjeka i životinje 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}gnojivo{{/ref}} 3. {{001f}}razg. blato, glina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gnój — á in a m, mest. ed. gnóju in gnôju (ọ̑) 1. iztrebki domačih živali, pomešani s steljo: kidati gnoj; navoziti, raztrositi gnoj; na dvorišču smrdi po gnoju; masten, uležan gnoj; konjski, svinjski gnoj; pred hlevom je bil velik kup gnoja; postavlja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gnój — Chłopiec lub młody mężczyzna, do którego czuje się niechęć, nienawiść, odrazę Eng. A boy or a young man one dislikes or disapproves of …   Słownik Polskiego slangu

  • skídati — am dov. (í ȋ) odstraniti a) sneg: danes še niso skidali / skidati sneg s pločnika b) gnoj, blato: skidati živini / skidati gnoj / skidati hlev počistiti, očistiti ga skídan a o: gnoj je skidan; skidana pot am in izkídati am dov. (í ȋ)… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Prix Nike — Le Prix littéraire Nike (prononcer Nikê) (Nagroda literacka Nike) est un prix décerné chaque année depuis 1997 au meilleur livre polonais de l année par une fondation créée à cet effet. Son objectif est de promouvoir la littérature et les… …   Wikipédia en Français

  • gnojivo — gnȍjīvo sr DEFINICIJA sredstvo kojim se dohranjuje zemlja radi boljeg uroda i zaštite od iscrpljivanja; gnoj SINTAGMA stajsko gnojivo prirodno gnojivo, stajski gnoj koji se dobiva od stoke; umjetno gnojivo proizvodi kemijske industrije koji služe …   Hrvatski jezični portal

  • ghen- —     ghen     English meaning: to crack open, grind, scratch     Deutsche Übersetzung: “zernagen, zerreiben, kratzen”, also “Kleines, Bißchen”     Material: Only in den extensions ghnēgh : ghnǝgh , ghnǝd(h) , ghnei , ghneu . guttural extension… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • Nike Award — For the Russian film award, see Nika Award. NIKE 2005 award ceremony with former Polish president Aleksander Kwaśniewski The NIKE Literary Award (Nagroda Literacka NIKE) is one of the most prestigious awards for Polish literature. Established in… …   Wikipedia