grabież


grabież
ż VI, DCMs. -y; lm D. -y
«zabieranie bezprawnie, siłą cudzej własności; obdzieranie, rabunek»

Dopuścić się, dokonać grabieży czyjegoś mienia.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • grabież — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVb, lm M. e {{/stl 8}}{{stl 7}} bezprawne zabranie siłą cudzej własności; rabunek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być sądzonym za grabież. Dokonać grabieży czyjejś własności. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ossolineum — The former building of the Ossolineum Institute in Lwów, now Ukraine The Ossolineum or Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, National Ossoliński Institute) a meritorious department for Polish science and culture (until 1939 it combined a… …   Wikipedia

  • droga — ż III, CMs. drodze; lm D. dróg 1. «wydzielony pas ziemi łączący poszczególne miejscowości lub punkty terenu, przystosowany do komunikacji» Droga leśna, polna, wiejska. Droga asfaltowa, brukowana, kamienista. Dobra, zła droga. Droga szeroka, wąska …   Słownik języka polskiego

  • łupiestwo — n III, Ms. łupiestwowie, blm przestarz. «rabunek, grabież; zdzierstwo» …   Słownik języka polskiego

  • rabunek — m III, D. rabuneknku, N. rabuneknkiem; lm M. rabuneknki 1. «bezprawne zabieranie siłą cudzej własności; rabowanie, grabież; kradzież dokonana przy użyciu przemocy lub groźby użycia gwałtu na danej osobie; rozbój» Zuchwały rabunek. Ubezpieczenie… …   Słownik języka polskiego

  • grabežis — ×grabẽžis (l. grabież) sm. (2) žr. grebežis 1: Eik arklių iš grabẽžio vaduot Vb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rabunek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. rabuneknku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} brutalne, bezprawne zabieranie komuś czegoś szczególnie wartościowego, cennego; rabowanie, łupienie, grabież : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zabór — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. zabórboru, Mc. zabórborze, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przywłaszczenie, zagarnięcie, zabranie sobie cudzej własności, cudzego mienia; grabież, zagrabienie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zabór majątku, mienia. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień