gruby


gruby
\grubybi, \grubybszy
1. «mający znaczny przekrój poprzeczny, znaczny obwód, znaczną objętość; niecienki»

Gruba belka.

Gruba książka.

Gruba linia.

Grube sukno.

med. Jelito grube «część przewodu pokarmowego od ujścia jelita cienkiego aż do odbytnicy»
łow. Gruby zwierz «zwierzę łowne, do którego strzela się kulami, a nie śrutem»
◊ Coś, zwykle intryga, kłamstwo itp., szyte grubymi nićmi «o czymś nieumiejętnie maskowanym, źle pozorowanym»
◊ W grubszych zarysach «w przybliżeniu, nieściśle»
pot. Gruba awantura, nieprzyjemność, gruby błąd itp. «duża awantura, duży błąd itp.»
◊ Gruby dowcip, kawał, żart itp. «nieprzyzwoity, ordynarny, prostacki dowcip, żart itp.»
◊ Gruba, grubsza gra «gra podjęta na wielką skalę, poważna, niebezpieczna, ryzykowna»
◊ Grube pieniądze, zyski, straty «dużo pieniędzy, znaczne zyski, straty»
◊ Gruba ryba «ważna, wpływowa osoba, ktoś zajmujący wysokie stanowisko»
◊ Grube rysy (twarzy) «pospolite, nie odznaczające się delikatnością, subtelnością rysy»
2. «o ludziach: mający znaczną tuszę, dużą wagę ciała; otyły, tęgi»

Gruby kucharz.

Gruby jak beczka.

3. «o dźwiękach, głosie: niski, głuchy, przytłumiony»
z grubsza pot. «powierzchownie, niedokładnie, nieprecyzyjnie»

Objaśnić, ocenić coś z grubsza.

Posprzątać z grubsza.


Słownik języka polskiego . 2013.