grunt

grunt
m IV, D. -u, Ms. \gruntncie; lm M. -y (-a)
1. «wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę; gleba»

Liche, pszeniczne, urodzajne grunty.

∆ Grunty orne «część użytków rolnych poddawana stałej uprawie mechanicznej, głównie pługiem, na której uprawia się rośliny polowe»
◊ Trafić na podatny grunt, znaleźć, stworzyć itp. podatny grunt «trafić na odpowiednich ludzi, na czyjś przychylny stosunek; stworzyć sprzyjające, odpowiednie warunki»
2. «powierzchnia ziemi, teren»

Bagnisty, kamienisty, piaszczysty, podmokły, skalisty grunt.

Grunt leśny.

◊ Spotkać się na neutralnym gruncie «spotkać się w miejscu nie krępującym, nie ograniczającym swobody działania żadnej ze stron»
◊ Stać na twardym, na pewnym gruncie, czuć pewny grunt pod nogami, pod stopami «mieć utrwaloną, ustabilizowaną pozycję; mieć silne oparcie w czymś; czuć się pewnie»
◊ Ktoś traci grunt pod nogami, komuś usuwa się grunt spod nóg «ktoś traci pewność siebie, punkt oparcia, pozycję, stanowisko»
◊ Grunt pali się komuś pod nogami «ktoś jest ścigany, ktoś musi uciekać»
przen.

Na polskim, na warszawskim gruncie.

Czuł się dobrze na nowym gruncie.

3. częściej w lm «obszar własności ziemskiej»

Grunty chłopskie, gminne.

4. «dno zbiornika wodnego, np. jeziora, rzeki, morza»

Utrzymywać się na wodzie nie sięgając gruntu.

◊ Do gruntu «całkowicie, zupełnie»
5. rzad. «podstawa, zasada»
częściej we fraz. W gruncie rzeczy «w rzeczywistości, naprawdę»
◊ Z gruntu «od podstaw, zasadniczo»
◊ Stanąć, stać na gruncie czegoś «przyjąć jakąś zasadę, uznawać jakąś ideę za podstawę swoich poglądów lub działań»
pot. Coś, np. zdrowie, pieniądze, to grunt; grunt to zdrowie, pieniądze itp. «coś, np. zdrowie, pieniądze (jest) najważniejsze»
6. «substancja, np. pokost, farba, mająca właściwości silnego wiązania się z podłożem, służąca jako podkład przy tynkowaniu, malowaniu, politurowaniu itp. lub w malarstwie jako podkład pod malowidło; także zaschnięta warstwa tej substancji»

Kłaść grunt pod farbę.

Malować powierzchnię gruntem.

niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

См. также в других словарях:

 • grunt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. gruntncie; lm M. y || a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uprawiana lub nadająca się do uprawy wierzchnia warstwa ziemi; ziemia uprawna, gleba, rola : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • grunt — [grunt] vi. [ME grunten < OE grunnettan (akin to Ger grunzen), freq. of grunian, to grunt < IE * gru , echoic > L grunnire] 1. to make the short, deep, hoarse sound of a hog 2. to make a sound like this, as in annoyance, contempt, effort …   English World dictionary

 • Grunt — may refer to:* a deep guttural sound ** death grunt, the death metal singing style * slang for an infantryman * fish of the family Haemulidae * Grunt sculpin, the only member of the fish family Rhamphocottidae * Grunt (G.I. Joe), an infantryman… …   Wikipedia

 • Grunt — (gr[u^]nt), n. 1. A deep, guttural sound, as of a hog. [1913 Webster] 2. (Zo[ o]l.) Any one of several species of American food fishes, of the genus {H[ae]mulon}, allied to the snappers, as, the black grunt ({A. Plumieri}), and the redmouth grunt …   The Collaborative International Dictionary of English

 • grunt — grunt·er; grunt·ling; grunt; grunt·ing·ly; …   English syllables

 • Grunt — (gr[u^]nt), v. t. [imp. & p. p. {Grunted}; p. pr. & vb. n. {Grunting}.] [OE. grunten; akin to As. grunian, G. grunzen, Dan. grynte, Sw. grymta; all prob. of imitative; or perh. akin to E. groan.] To make a deep, short noise, as a hog; to utter a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • grunt|er — «GRUHN tuhr», noun. 1. a person or animal that grunts, especially a hog. 2. = grunt (def. 3). (Cf. ↑grunt) …   Useful english dictionary

 • grunt — inter. ES ingl. {{wmetafile0}} spec. nel linguaggio dei fumetti, esprime disappunto, rabbia repressa e sim.; anche s.m.inv {{line}} {{/line}} DATA: sec. XX. ETIMO: der. di (to) grunt grugnire …   Dizionario italiano

 • grunt — grȕnt m <N mn grùntovi> DEFINICIJA reg. zemljišna parcela; posjed [grunt pogodan za gradnju] ETIMOLOGIJA njem. Grund …   Hrvatski jezični portal

 • grunt to — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} z naciskiem: coś jest najważniejsze, podstawowe, zasadnicze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grunt to dobre samopoczucie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • grunt — ► VERB 1) (of an animal, especially a pig) make a low, short guttural sound. 2) make a low inarticulate sound to express effort or indicate assent. ► NOUN 1) a grunting sound. 2) informal, chiefly N. Amer. a low ranking soldier or worker.… …   English terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»