gruzobeton


gruzobeton
m IV, D. -u, Ms. \gruzobetonnie, blm
bud.,techn. «beton, w którym kruszywem jest tłuczeń ceramiczny (ceglany, dachówkowy, kaflowy) otrzymywany z gruzu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • gruzobetonowy — przym. od gruzobeton Bloki, cegły, ściany gruzobetonowe …   Słownik języka polskiego