gryzmoła


gryzmoła
odm jak ż IV, CMs. \gryzmołaole; lm MB. \gryzmołały
1. ż a. m; lm D. \gryzmołaoł (także DB. \gryzmołałów - tylko o mężczyznach)
«ten, kto gryzmoli, pisze nieporządnie, niewyraźnie, nieudolnie rysuje, kreśli coś»
przen. «marny literat, kiepski malarz»
2. m; lm D. \gryzmołałów
tylko w lm «nieporządne, niewyraźne pismo; nieudolny, niestaranny rysunek»

Dziecinne gryzmoły.

Gryzmoły nie do odczytania.

Kreślić gryzmoły.


Słownik języka polskiego . 2013.