grzebacz


grzebacz
m II, DB. -a; lm M. -e, D. -y a. -ów
zool. grzebacze «Sphegidae, rodzina błonkoskrzydłych z grupy żądłówek obejmująca około dwunastu tysięcy gatunków owadów, których samice budują dla larw gniazda i gromadzą zapasy pożywienia»

Słownik języka polskiego . 2013.