antyhitlerowiec


antyhitlerowiec
m II, DB. \antyhitlerowiecwca, W. \antyhitlerowiecwcze a. -wcu; lm M. \antyhitlerowiecwcy, DB. \antyhitlerowiecwców
«przeciwnik, wróg hitleryzmu, walczący z hitleryzmem»

Słownik języka polskiego . 2013.