grzewczy


grzewczy
hutn. Piec grzewczy «piec służący do obróbki cieplnej lub nagrzewania wlewków i półwyrobów walcowanych przed dalszą obróbką»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • grzewczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} związany z ogrzewaniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sezon grzewczy. Kanał grzewczy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНЫЙ — период в календарном году, исчисляемый в часах или сутках, в течение которого производится отопление зданий (Болгарский язык; Български) отоплителен период (Чешский язык; Čeština) otopné období (Немецкий язык; Deutsch) Heizperiode (Венгерский… …   Строительный словарь

  • СЕЗОН ОТОПИТЕЛЬНЫЙ — календарный период года, в течение которого тепловой режим зданий и сооружений обеспечивается работой систем отопления (Болгарский язык; Български) отоплителен сезон (Чешский язык; Čeština) otopná sezóna (Немецкий язык; Deutsch) Heizperiode… …   Строительный словарь

  • ogrzewczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} związany z ogrzewaniem, służący do ogrzewania; grzewczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Urządzenia ogrzewcze. Sezon ogrzewczy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień