antyhormon


antyhormon
m IV, D. -u, Ms. \antyhormonnie; lm M. -y
med. «związek chemiczny działający antagonistycznie w stosunku do działania hormonów»

Słownik języka polskiego . 2013.