antykatolicki


antykatolicki
\antykatolickiccy
«wrogi katolicyzmowi, zwalczający katolicyzm»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • antykatolicki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, antykatolickiccy {{/stl 8}}{{stl 7}} zwalczający katolicyzm, wrogi w stosunku do katolicyzmu, katolików : {{/stl 7}}{{stl 10}}Antykatolickie wystąpienia. Antykatolickie nastroje. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień