antykolonializm


antykolonializm
m IV, D. -u, Ms. \antykolonializmzmie, blm
«ideologia i polityka skierowane przeciwko kolonializmowi, dążące do zniesienia kolonializmu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • antykolonializm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. antykolonializmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zespół poglądów i przedsięwzięć wymierzonych przeciw kolonializmowi, zmierzających do obalenia kolonializmu {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień