abdukcja


abdukcja
ż I, DCMs. \abdukcjacji; lm D. \abdukcjacji (\abdukcjacyj)
anat. «ruch kończyny polegający na odchyleniu jej od osi ciała»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.