harcerstwo


harcerstwo
n III, Ms. \harcerstwowie, blm
«polski młodzieżowy ruch społeczno-wychowawczy zorganizowany w Związek Harcerstwa Polskiego, organizację dzieci, młodzieży i dorosłych wychowawców»

Należeć, wstąpić, zapisać się do harcerstwa.

Działać, pracować w harcerstwie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • harcerstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. harcerstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} organizacja młodzieżowa zrzeszająca dzieci i dorosłych wychowawców, częściowo oparta na wzorach skautingu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisać się, wstąpić, należeć do harcerstwa.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Józef Haller de Hallenburg — (August 13, 1873, in Jurczyce June 4, 1960, in London) was a Lieutenant General of the Polish Army, legionary in Polish Legions, harcmistrz (the highest Scouting instructor rank in Poland), the President of The Polish Scouting and Guiding… …   Wikipedia

  • Polish Scouting Association — Infobox WorldScouting name = Związek Harcerstwa Polskiego image size = 140px caption = Polish Scouting and Guiding Association type = organization headquarters = ZHP Headquarter Warszawa location = Warszawa, Konopnickiej 6 country = Poland f date …   Wikipedia

  • Харцеры — (польск., единственное число harcerz)         члены Союза польских харцеров (СПХ; Zwiazek harcerstwa Polskiego) добровольной массовой организации детей и молодёжи, воспитывающей их в духе идеалов социализма и коммунизма (см. Детские… …   Большая советская энциклопедия

  • Scouting in Poland — The Scouting and Guiding movement in Poland consists of about twelve independent organizations with an overall membership of 190,000 Scouts and Guides. couting organizations* Federacja Drużyn im. Cichociemnych * Harcerski Ruch Ochrony Środowiska… …   Wikipedia

  • Пилецки — Пилецки, Витольд Витольд Пилецкий (Witold Pilecki) 13 мая 1901(19010513) 25 мая 1948 …   Википедия

  • Kazimierz Skorupka — Infobox Person name = Kazimierz Józef Skorupka caption = ps. Dziad birth date = February, 1901 dead=dead birth place = Warsaw, partitioned Poland death date = 1944 death place = Majdanek concentration camp Kazimierz Józef Skorupka, codename:… …   Wikipedia

  • Scouting in the Czech Republic — The Scout and Guide movement in the Czech Republic is served by *Junák, member of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts,of the World Organization of the Scout Movement and of International Scout and Guide Fellowship *Asociace… …   Wikipedia

  • Polish National Alliance — The Polish National Alliance (pol. Związek Narodowy Polski ) is the largest and one of the oldest Polish fraternal organizations in the United States, founded on 15 February 1880 in Philadelphia under the influence of Polish patriot Agaton Giller …   Wikipedia

  • Пилецки, Витольд — Витольд Пилецкий (Witold Pilecki) 13 мая 1901 25 мая 1948 Витольд Пилецкий Место рождения …   Википедия