heglowski


heglowski
\heglowskiscy
«właściwy filozofii Hegla, oparty na filozofii Hegla»

System heglowski.

Dialektyka heglowska.


Słownik języka polskiego . 2013.