antypapież


antypapież
m II, DB. -a; lm M. -e, DB. -y
«papież nieprawnie wybrany przez opozycję za życia legalnego papieża»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • antypapież — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. y {{/stl 8}}{{stl 7}} papież wybierany niezgodnie z prawem kanonicznym przez stronnictwo opozycyjne w trakcie pontyfikatu legalnego papieża {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • anty- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek współtworzący przymiotniki od podstawy rzeczownikowej, wyrażający znaczenie: przeciwstawny, przeciwny, wrogo nastawiony do kogoś lub czegoś, występujący, skierowany,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień