antytetyczny


antytetyczny
«będący antytezą; przeciwstawny»
szt. Układ antytetyczny «dekoracyjny układ figuralny lub ornamentalny, którego powtarzające się elementy (najczęściej motywy zwierzęce) leżą naprzeciw siebie po obu stronach osi symetrii»

Słownik języka polskiego . 2013.