antytradycjonalizm


antytradycjonalizm
m IV, D. -u, Ms. \antytradycjonalizmzmie, blm
«postawa światopoglądowa przeciwna tradycjonalizmowi, przeciwstawianie się bezkrytycznemu posłuszeństwu tradycji»

Słownik języka polskiego . 2013.