anyżkowy


anyżkowy
«zrobiony z anyżku - nasion, zawierający anyżek; właściwy anyżkowi»

Smak, zapach anyżkowy.

Olejek anyżkowy.

Ciastko anyżkowe.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • anyżkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zrobiony z oleju lub owoców anyżku, zawierający anyżek, o smaku lub zapachu anyżku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cukierki anyżkowe. Anyżkowe nadzienie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • marchewnik — m III, D. a, N. marchewnikkiem; lm M. i ∆ Marchewnik anyżkowy «Myrrhis odorata, roślina z rodziny baldaszkowatych, o aromatycznych owocach i korzeniu, rosnąca dziko lub uprawiana, używana jako przyprawa kuchenna, także jako roślina lecznicza i… …   Słownik języka polskiego

  • olejek — m III, D. olejekjku, N. olejekjkiem; lm M. olejekjki «substancja pochodzenia roślinnego, lotna ciecz o przyjemnym, silnym zapachu, stanowiąca mieszaninę różnych węglowodorów, alkoholi, estrów, fenoli itp.; wyodrębniona w postaci ciekłej ma… …   Słownik języka polskiego

  • cukierek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. cukierekrka {{/stl 8}}{{stl 7}} produkt spożywczy do ssania o dużej zawartości cukru zmieszanego z dodatkiem smakowym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cukierek miętowy, czekoladowy, anyżkowy. Przepadać za cukierkami.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień