aparatczyk


aparatczyk
m III, DB. -a, N. \aparatczykkiem; lm M. \aparatczykycy, DB. -ów
«pracownik aparatu partyjnego»

Aparatczyk wysokiego szczebla.

ros.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • aparatczyk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. aparatczykycy {{/stl 8}}{{stl 7}} pracownik komunistycznego aparatu partyjnego <ros.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień