hydrogenizacja


hydrogenizacja
ż I, DCMs. \hydrogenizacjacji, blm
chem. «proces technologiczny polegający na katalitycznej reakcji wodoru ze związkami organicznymi, w wyniku której powstaje produkt zawierający więcej wodoru niż wyjściowy substrat; uwodornienie»
n.-łac.

Słownik języka polskiego . 2013.