apatyt


apatyt
m IV, D. -u, Ms. \apatytycie; lm M. -y
miner. «fosforan wapnia zawierający fluor, chlor, grupę wodorotlenową i in., minerał zwykle szarawozielony lub brunatny, podstawowe źródło fosforu w przyrodzie; używany do wyrobu nawozów sztucznych oraz stosowany w przemyśle ceramicznym»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • apatyt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. apatytycie {{/stl 8}}{{stl 7}} szarozielony, żółty lub brunatny minerał występujący m.in. w skałach wulkanicznych; używany do produkcji fosforu i nawozów sztucznych <niem. z gr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • apatytowy — przym. od apatyt Skała apatytowa …   Słownik języka polskiego