ideogram


ideogram
m IV, D. -u, Ms. \ideogrammie; lm M. -y
«umowny znak pisemny (symbol), który jako całość stanowi odpowiednik desygnatu, wyraża określone pojęcie; nie daje się rozłożyć na elementy odpowiadające cząstkom fonetycznym wyrazu»

Ideogram obrazkowy, hieroglificzny.

Ideogram pisma chińskiego, egipskiego.

‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.