ideowo


ideowo
«pod względem ideologicznym, ideologicznie; dla idei, z oddaniem, ofiarnie, bezinteresownie»

Pracować ideowo.

Wychowywać kogoś ideowo.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ideowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} uwzględniając ideologię; ze względu na idee, zgodnie z ideami (ideologią) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ideowo zaangażowany, obojętny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ideowo-wychowawczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z wpajaniem określonej ideologii lub jakichś idei w trakcie procesu wychowywania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zarząd ideowo wychowawczy. Wymogi ideowo wychowawcze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ideowy — ideowywi 1. «dotyczący idei, ideologii; ideologiczny» Postawa, świadomość ideowa. Kryzys ideowy. Wychowanie, zaangażowanie ideowe. Odznaczać się dojrzałością ideową. 2. «oddany, wierny jakiejś idei, walczący bezinteresownie o jej realizację»… …   Słownik języka polskiego

  • Józef Mroszczak — (May 11, 1910 in Nowy Targ, Poland September 19, 1975, in Warsaw, Poland) was a Polish graphic designer. BiographyJózef Mroszczak was born on May 11, 1910 in Nowy Targ. After graduating from high school in his hometown in 1928, he started his… …   Wikipedia

  • bratni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odznaczający się przyjacielskimi, serdecznymi uczuciami; braterski : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bratnia szczerość. Bratnie uściski. Bratnia dusza. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • monarchista — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIa, CMc. monarchistaiście; lm M. monarchistaiści {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba dążąca do utrzymania, przywrócenia lub wprowadzenia monarchii, ideowo opowiadająca się za monarchią jako formą ustroju państwa : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień