ignitronowy


ignitronowy
przym. od ignitron

Elektrody ignitronowe.


Słownik języka polskiego . 2013.