ignorancki


ignorancki
\ignoranckiccy
«zdradzający ignorancję, nieuctwo»

Ignorancki artykuł.

Ignorancka opinia.

Ignoranccy sprawozdawcy sportowi.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ignorancki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, ignoranckiccy {{/stl 8}}{{stl 7}} odznaczający się ignorancją, nieuctwem; niekompetentny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ignorancki artykuł. Ignorancka opinia. Ignorancki żurnalista, krytyk, komentator. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • barbarzyński — barbarzyńskiscy 1. «pozbawiony kultury, smaku; prymitywny; ignorancki; okrutny» Barbarzyńska walka. Znęcać się nad kimś w barbarzyński sposób. Barbarzyńskie warunki mieszkaniowe. 2. «właściwy barbarzyńcom ludziom niecywilizowanym, dzikim»… …   Słownik języka polskiego