ikoniczny


ikoniczny
1. «odnoszący się do ikony»

Malarstwo ikoniczne.

2. «dotyczący obrazu, zobrazowania; plastyczny»

Elementy ikoniczne dzieła artystycznego.

Symbole ikoniczne miast.

Rozpoznawać artystę po układach ikonicznych w jego dziełach.

∆ Znak ikoniczny «coś, co jest uosobieniem cech określających nieomylnie daną postać lub rzecz; znak rozpoznawczy, symbol czegoś»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ikoniczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z ikoną – obrazem religijnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ikoniczne przedstawienie sceny biblijnej. Malarstwo ikoniczne. {{/stl 10}}{{stl 20}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień