immobilizm


immobilizm
m IV, D. -u, Ms. \immobilizmzmie, blm
książk. «brak aktywności, działania; bezczynność, niezmienność, bezruch, zastój, stagnacja»

Immobilizm moralny, kulturalny, gospodarczy.

Immobilizm jakiegoś środowiska.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.